MEDYTACJA

Medytacja skutecznie przeciwdziała szkodliwym psychologicznym i fizjologicznym efektom zurbanizowanego społeczeństwa, życia w pośpiechu i stresie. Daje głęboki spokój wewnętrzny, pozwala poprawić koncentrację oraz stabilność i siłę charakteru. Dzięki medytacji zyskujemy poprawę stanu psychicznego i fizycznego oraz lepszy kontakt z własnymi emocjami.

Osoby praktykujące medytację charakteryzują się wysokim poziomem sprawności w tym, co robią.
Są one szczególnie biegłe w sztuce, biznesie, zarządzaniu i innych zawodach. Liczne podręczniki zarządzania zalecają menedżerom codzienną medytację.

Istnieje wiele technik medytacji, jednak istota ich jest wspólna:

jest to stan, który określamy jako utrzymywanie czujności umysłu przy jednoczesnym niepodtrzymywaniu myśli.

To prosta metoda ? medytować potrafi każdy, a medytacja działa (czyli przynosi
pozytywne efekty) nawet gdy nie jest doskonała.

Grupowe sesje medytacji uczą techniki i mogą być podstawą do podjęcia codziennej indywidualnej medytacji.
Warto nauczyć się medytacji , a potem codziennie znaleźć 5-30 minut, aby w pełni z niej korzystać.

Do przeprowadzenia sesji medytacji w biurze potrzebna jest jedynie sala/pokój.

Podczas medytacji ciało odpoczywa. Stan głębokiej relaksacji jest uzdrawiający dla całego organizmu. Zwalnia się metabolizm, słabnie napięcie mięśniowe, w zapisie EEG fal mózgu pojawia się rytm alfa, charakterystyczny dla głębokiego relaksu.


Medytacja, w wielu swoich odmianach, jest przedmiotem zainteresowania neurologii, psychologii, szczególnie transcendentalnej i fizjologii.
Bezpośrednimi fizjologicznymi efektami medytacji są:
• Zmniejszone ciśnienie krwi
• Zmniejszone tętno
• Zmniejszony poziom metabolizmu
• Zmniejszenie częstotliwości fal mózgowych
• Zmniejszenie stężenia kwasu mlekowego we krwi (związane z redukcją lęku).
• Zwiększenie oporu elektrycznego skóry (związane z głębokim relaksem)

Wszystkie efekty oprócz ostatniego obserwowane są również podczas snu, jednak w czasie prawidłowej medytacji człowiek zachowuje, a nawet wzmacnia świadomość.
W długim okresie medytacja na ogół powoduje skutki:

• Fizjologiczne
• Wyższy poziom serotoniny w mózgu
• Psychologiczne
• Poczucie harmonii umysłu
• Większą akceptację siebie i pewność siebie
• Zwiększoną zdolność koncentracji
• Skłonność do przeżywania życia "tu i teraz" zamiast rozpamiętywania przeszłości i rozmyślania na temat przyszłości
• Zmniejszoną podatność na stres
• Podwyższony poziom energii życiowej
• Zwiększoną obiektywność (zdolność do nieosądzania sytuacji ze swojego punktu widzenia)
• Łatwiejszy dostęp do emocji
• Poprawę zdolności do empatii
• Obniżenie poziomu lęku
• Zmniejszenie zaburzeń psychosomatycznych
• Zwiększenie poczucia kontroli wewnętrznej
• Większą spontaniczność

 

Nie czekaj ! Skontaktuj się nami - wspólnie omówimy Wasze potrzeby i zaproponujemy zajęcia


Strona Główna | O nas | Oferta | FAQ | Aktualności | Kontakt | Strefa klienta | Strefa trenera

Realizacja www.superbest.pl